Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 30/10/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

30/10/2014

+ Thẻ 20k: tongpq; anhtruong12345
+ Thẻ 10k: anhtruong12345
+ Giải “5 triệu gold”: có 110 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phongluu; foc …
+ Giải “2 triệu gold”: có 211 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: 81son; roianhvanseyeuem …
+ Giải  “1 triệu gold”: có 351 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: AnhSun; xxKuMinxx …
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.998 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 29/10/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

29/10/2014

+ Thẻ 50k: ledanh38
+ Thẻ 20k: tuanhoi; Yamakieu
+ Thẻ 10k: bataipc2; canhsat113; bongdem1903
+ Giải “5 triệu gold”: có 106 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nghia66452; linhtinh1997…
+ Giải “2 triệu gold”: có 176 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hoangnhatvy; anhtruong12345…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 308 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mmaluctinhyeu90; dinhvana3…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.518 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 28/10/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

28/10/2014

+ Thẻ 20k: Beolove; Yamakieu; 17tuyen89
+ Thẻ 10k: 17tuyen89
+ Giải “5 triệu gold”: có 96 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: pethanh95; ToiHoang…
+ Giải “2 triệu gold”: có 174 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: huy-hoa; khanhtoan172…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 270 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Provip1234; truong45…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.171 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 27/10/2014

 

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

27/10/2014

+ Thẻ 50k: lehaidang
+ Thẻ 20k: tinhyeunobumbum; lehaidang; j3tpr0
+ Thẻ 10k: lehaidang
+ Giải “5 triệu gold”: có 106 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lovestar89; manhdeptrai…
+ Giải “2 triệu gold”: có 281 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tony69; mehotlam…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 288 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tungan90; cherry17012013…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.795 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 26/10/2014

 

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

26/10/2014

+ Thẻ 50k: lemondrop; mehotlam
+ Thẻ 10k: Ngox; trukkym
+ Giải “5 triệu gold”: có 84 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: giaihanoi1102; Jetz…
+ Giải “2 triệu gold”: có 124 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phieulang; vanhiavu…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 206 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: linhtinh1997; manhdeptrai…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 6.856 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 25/10/2014

 

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

25/10/2014

+ Thẻ 20k: caothush99999
+ Thẻ 10k: lehaidang; canhsat113
+ Giải “5 triệu gold”: có 88 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: AnhXu; NG.Tartarus…
+ Giải “2 triệu gold”: có 136 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tranminhduc85; Marlbroro…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 228 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: pokerstars74; bhth5j…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.367 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 24/10/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

24/10/2014

+ Thẻ 100k: tinhyeunobumbum
+ Thẻ 50k: vuacobac
+ Thẻ 10k: coixay; Tungd2t; Joker
+ Giải “5 triệu gold”: có 105 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: long36a; tuantuantuan86…
+ Giải “2 triệu gold”: có 193 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: afc412; beone1109…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 313 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hieuhaohoa; foreverwithyou…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold và 500.000 gold): có 8.009 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 23/10/2014

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

23/10/2014

+ Thẻ 10k: tuanhoi (3 thẻ); Beolove; lotxac; trieu123456789… + Giải “5 triệu gold”: có 97 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: sadlxcnascsz; kawasakero…
+ Giải “2 triệu gold”: có 182 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: LeeCorby; hottien…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 258 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cuongyen; coolgirlphuyen…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold và 500.000 gold): có 7.731 nickname đã trúng thưởng.

Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 22/10/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

22/10/2014

+ Thẻ 100k: tuanhoi; moi123
+ Thẻ 50k: moi123
+ Thẻ 20k: tuanhoi; moi123
+ Thẻ 10k: caothush99999; cantinhtq; lehaidang; moi123
+ Giải “5 triệu gold”: có 93 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: chenvao; kakadaica …
+ Giải “2 triệu gold”: có 210 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: huentrang; kennytrinh92…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 282 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Sadoris; asdeqweqw…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold và 500.000 gold): có 7.064 nickname đã trúng thưởng.