Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 12/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

31/12/2014

+ Thẻ 100k: Hhiep
+ Thẻ 50k: cupid; Hhiep
+ Thẻ 20k: Hhiep (2 giải)
+ Thẻ 10k: Hhiep; phong90; girlxjhtq
+ Giải “5 triệu gold”: có 135 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: bachso; vipcasino123…
+ Giải “2 triệu gold”: có 261 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nhoxkhovjgai; taolatao123…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 379 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: bapchay; BoNguyen…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 11.524 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

30/12/2014

+ Thẻ 50k: HHiep
+ Thẻ 20k: Zzzdongfefa77; Tungd2t; HHiep
+ Thẻ 10k: Tungd2t; Hhiep; ledanh38
+ Giải “5 triệu gold”: có 145 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vankhanh210690; chomatt…
+ Giải “2 triệu gold”: có 232 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hanhtrang; erewrewrt…
+ Giải “1 triệu gold”: có 387 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: choidem11; quocviet023…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 11.117 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

29/12/2014

+ Thẻ 20k: ngocvo
+ Thẻ 10k: cupid; phong90; VanNgoc; daica\; phongphuoc
+ Giải “5 triệu gold”: có 147 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: dinhhongtuoi; bachyen…
+ Giải “2 triệu gold”: có 236 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phongphuoc; chicaweo…
+ Giải “1 triệu gold”: có 373 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: minhtrung123; DungBanTamAnh…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 11.570 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

28/12/2014

+ Thẻ 100k: HHiep
+ Thẻ 20k: candyhanh (2 giải); ngocvo
+ Thẻ 10k: 6546541111; trungex; BoNguyen; HHiep
+ Giải “5 triệu gold”: có 136 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Chanxu; dainhan…
+ Giải “2 triệu gold”: có 254 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: girlkute1998; kundoa…
+ Giải “1 triệu gold”: có 396 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: giaolong; liukang…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.818 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

27/12/2014

+ Thẻ 50k: Vui.Us
+ Thẻ 20k: trungke
+ Thẻ 10k: VanNgoc; doibac; 6546541111; trungke; thuan999; Vui.Us
+ Giải “5 triệu gold”: có 134 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: badaotem; ThichKo…
+ Giải “2 triệu gold”: có 228 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tayphu054; pig…
+ Giải “1 triệu gold”: có 375 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: rooling; longcong…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.637 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

26/12/2014

+ Thẻ 50k: ngocvo; HHiep
+ Thẻ 20k: trungke
+ Thẻ 10k: ngocvo (2 giải); trungke; trongluong; Zzzdongfefa77
+ Giải “5 triệu gold”: có 132 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: daigialongxuyenno1; phuonglien1999…
+ Giải “2 triệu gold”: có 228 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: plmt93; annyh …
+ Giải “1 triệu gold”: có 387 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: leog; quangvd…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.168 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

25/12/2014

+ Thẻ 100k: phong90
+ Thẻ 20k: Zzzdongfefa77
+ Thẻ 10k: Zzzdongfefa77; sapke; mr.truong; TuanOla; HDuong79 (2 giải); phong90 (2 giải); cupid
+ Giải “5 triệu gold”: có 139 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: leekimbun999; nickkythe…
+ Giải “2 triệu gold”: có 257 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: gaube; jibin…
+ Giải “1 triệu gold”: có 407 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: NgocDai333; gatapboi…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 11.086 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

24/12/2014

+ Thẻ 20k: phong90; Hhiep; Tungd2t (3 giải); girlxjhtq
+ Thẻ 10k: mr.truong; miungoan; ledanh38; Hhiep; girlxjhtq (4 giải)
+ Giải “5 triệu gold”: có 140 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: doibac; xunhok…
+ Giải “2 triệu gold”: có 255 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anhluong; vinhphatnguyen…
+ Giải “1 triệu gold”: có 406 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lenxelaphong1289; kemda…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.766 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

23/12/2014

+ Thẻ 50k: bluechip; HHiep
+ Thẻ 20k: lamhanoi; cupid; phong90
+ Thẻ 10k: bluechip; mr.truong; VanNgoc; canhsat113; Hhiep; phong90; thol999; nhokkuju
+ Giải “5 triệu gold”: có 155 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: daicas; vaitruongsocuui…
+ Giải “2 triệu gold”: có 310 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phitao; thoatt89…
+ Giải “1 triệu gold”: có 445 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: bapnghia56; Supermariohp91…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.746 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

22/12/2014

+ Thẻ 50k: dungcoi2606
+ Thẻ 20k: sirtran
+ Thẻ 10k: 0968434113 (2 giải); VanNgoc (2 giải); sirtran; Zzzdongfefa77; canhsat113; cupid; Joker
+ Giải “5 triệu gold”: có 143 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: YeuTinh; playerone…
+ Giải “2 triệu gold”: có 234 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hienkoy; DucDoan283…
+ Giải “1 triệu gold”: có 373 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: loicanh86; choiroisepk…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.747 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

21/12/2014

+ Thẻ 50k: GiangSinh1minh
+ Thẻ 20k: anhmuonemsongsao
+ Thẻ 10k: thol999 (3 giải); quangvd; 0968434113
+ Giải “5 triệu gold”: có 122 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thanhtien5858; lieuannhieu23 …
+ Giải “2 triệu gold”: có 227 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: kunyou193; HuyLeeSin…
+ Giải “1 triệu gold”: có 359 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: namga34; thinh123asd…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.247 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

20/12/2014

+ Thẻ 20k: cupid; Nhokcobac; loinhovaodoi
+ Thẻ 10k: Zzzdongfefa77; cupid
+ Giải “5 triệu gold”: có 113 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hpa; khanh2391…
+ Giải “2 triệu gold”: có 198 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: PhiLongXV; phuonghamm…
+ Giải “1 triệu gold”: có 309 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tritin04; BeYeu18…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.757 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

19/12/2014

+ Thẻ 100k: HHiep
+ Thẻ 20k: minhhuy518; Hhiep (02 giải); kieplongbong
+ Thẻ 10k: Hhiep (04 giải); AnhHungTuoiNho; k.long; quangvd
+ Giải “5 triệu gold”: có 119 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vivivi789; zxvxvxfg…
+ Giải “2 triệu gold”: có 214 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nhoanh1221; Phong1092…
+ Giải “1 triệu gold”: có 315 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tueteo95; duytu22…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.762 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

18/12/2014

+ Thẻ 50k: TraiNgheonh516
+ Thẻ 20k: 01659853002
+ Thẻ 10k: nguyenhoang050111; playerone; buontatoi; vodoicuagai702
+ Giải “5 triệu gold”: có 126 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: katori; duckubi90…
+ Giải “2 triệu gold”: có 189 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: playerone; anhthuong…
+ Giải “1 triệu gold”: có 327 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: OneThing; 0979213974…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 11.055 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

17/12/2014

+ Thẻ 100k: swingbell
+ Thẻ 20k: HHiep; Anbartini; anhlamgitoinay
+ Thẻ 10k: thonhoadinh; HHiep
+ Giải “5 triệu gold”: có 120 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thangsun; Hana…
+ Giải “2 triệu gold”: có 222 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: badao2kbg; vitcon24…
+ Giải “1 triệu gold”: có 361 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hamhuong; memory…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.581 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

16/12/2014

+ Thẻ 50: buitai
+ Thẻ 20k: ongtrumbaibac; Songbonba
+ Thẻ 10k: nhokkuju
+ Giải “5 triệu gold”: có 117 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: suboy12; luknom…
+ Giải “2 triệu gold”: có 175 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lethithuytien; wise…
+ Giải “1 triệu gold”: có 291 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: emlaganho01; haingehan…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.811 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

15/12/2014

+ Thẻ 20k: huonggiangtoiconcho; vuongraucity; PhaLe22
+ Thẻ 10k: cupid; coixay
+ Giải “5 triệu gold”: có 103 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: muagioret; 0965051729…
+ Giải “2 triệu gold”: có 172 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: baolien; 0968434113…
+ Giải “1 triệu gold”: có 283 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: haichi; choivuvo…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.077 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

14/12/2014

+ Thẻ 50k: kiepngheo66
+ Thẻ 20k: hongngoc92; Emilybuon
+ Thẻ 10k: BoNguyen; PhanatCasino; phudutinhla
+ Giải “5 triệu gold”: có 109 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: minhinak; tcocman…
+ Giải “2 triệu gold”: có 165 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: haithachnguyen; tutaolentay…
+ Giải “1 triệu gold”: có 274 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: NgTrang; kennybinh…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.880 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

13/12/2014

+ Thẻ 20k: lasvegas127
+ Thẻ 10k: Zzzdongfefa77; KingKongohio; tinhyeunanggio
+ Giải “5 triệu gold”: có 107 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: teosipo; htq…
+ Giải “2 triệu gold”: có 177 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phantan; Tristan…
+ Giải “1 triệu gold”: có 278 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: 0966914929; tungduong.96…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.288 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

12/12/2014

+ Thẻ 50k: SQmimi
+ Thẻ 20k: thanhcongle; samchicken; songtinh.yeuem
+ Thẻ 10k: BoyVipTB; nhatankute
+ Giải “5 triệu gold”: có 102 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Jonathan; c1q2e12…
+ Giải “2 triệu gold”: có 155 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thyhuynh; nhavebangson…
+ Giải “1 triệu gold”: có 267 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: choibaivui2222; teosipo…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.363 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

11/12/2014

+ Thẻ 100k: casileroi2014
+ Thẻ 20k: Zzzdongfefa77; thevoicepk22; changtraithang12; BoNguyen
+ Thẻ 10k: legiang; miungoan
+ Giải “5 triệu gold”: có 110 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: GianggKimm; danchoiq12…
+ Giải “2 triệu gold”: có 176 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: rooney22; tiendo123…
+ Giải “1 triệu gold”: có 287 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phantan; hoicba…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.143 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

10/12/2014

+ Thẻ 50k: dachoilathang233
+ Thẻ 20k: doccocuukiem216
+ Thẻ 10k: chuongreolaban; taoluonlaso1; BrunoAlves
+ Giải “5 triệu gold”: có 115 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: wns22014; badao2kbg…
+ Giải “2 triệu gold”: có 174 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: kitin; shisdu…
+ Giải “1 triệu gold”: có 292 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: dungdaica; nhinemanhchoang12…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.737 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

09/12/2014

+ Thẻ 100k: sorianopvv
+ Thẻ 50k: VuaBipCasino; cuoivosaigon
+ Thẻ 20k: Dragon5611; tinhdangdogp26
+ Thẻ 10k: cupid
+ Giải “5 triệu gold”: có 123 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: trucvan234; thieugiaBai…
+ Giải “2 triệu gold”: có 185 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: abcxyz123789; taonhangheo…
+ Giải “1 triệu gold”: có 311 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: minhhuy416; rongchien…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 10.847 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

08/12/2014

+ Thẻ 50k: bematnai1203
+ Thẻ 20k: trangvo
+ Thẻ 10k: Zzzdongfefa77; CanCauCa
+ Giải “5 triệu gold”: có 142 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: chiemhao; daymadi…
+ Giải “2 triệu gold”: có 214 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: yueduyennhe; phungthe321…
+ Giải “1 triệu gold”: có 351 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cherry17012013; thanggaucho…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 12.901 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

07/12/2014

+ Thẻ 100k: BoyVipTB
+ Thẻ 50k: chaocacem2
+ Thẻ 20k: chuyentinhtoi; SakerKhang; chodong
+ Thẻ 10k: namkimchi16
+ Giải “5 triệu gold”: có 171 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tranquynh; daicasocho…
+ Giải “2 triệu gold”: có 279 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: many; bobobobo…
+ Giải “1 triệu gold”: có 453 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hang1991; biplay1102…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 15.640 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

06/12/2014

+ Thẻ 50k: canhchimphieubat; BingBoongKute
+ Thẻ 20k: cupid; TRAMMINHCHIEN0507; tokyodrift
+ Thẻ 10k: cupid; sniper2014
+ Giải “5 triệu gold”: có 158 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mickey1009; binhbet…
+ Giải “2 triệu gold”: có 245 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: EckNgaoDa; jkukiem …
+ Giải “1 triệu gold”: có 402 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lamduc; LynkHee…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 14.504 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

05/12/2014

+ Thẻ 100k: tuyquyen1996
+ Thẻ 20k: sinhradedanhbai
+ Thẻ 10k: XuanSonLe; vuabaitienlen; GIANGNGOC18
+ Giải “5 triệu gold”: có 65 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thol999; sangvo123…
+ Giải “2 triệu gold”: có 105 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anlonnhe677; ngoctung123…
+ Giải “1 triệu gold”: có 191 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: giang12; utxe…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 6.242 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

04/12/2014

+ Thẻ 100k: hoabinhoi28
+ Thẻ 50k: VaoNamRaBac
+ Thẻ 20k: ChuyenTauHoangHon; ljnhxjnh
+ Thẻ 10k: nguyenlee
+ Giải “5 triệu gold”: có 83 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phamvanthanh; tuanh2…
+ Giải “2 triệu gold”: có 124 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: luongngx; Honxonghiep…
+ Giải “1 triệu gold”: có 212 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nguoidepkhicon; MrDucMau…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.230 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

03/12/2014

+ Thẻ 100k: baoqualang; SANHRONGNHE; nuthanbai2014
+ Thẻ 50k: doicanhthienthan boyquan8; TraiPhongLuu; ngocanh2311
+ Thẻ 20k: chery0409; kangaroo
+ Thẻ 10k: trukkym
+ Giải “5 triệu gold”: có 74 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: changtrainamayvsnay; thanbainamanh…
+ Giải “2 triệu gold”: có 122 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thangbay; ngankute…
+ Giải “1 triệu gold”: có 200 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: CacaBuon; inmap…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 6.918 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

02/12/2014

+ Thẻ 100k: sothidungchoinua; BonChuLam08
+ Thẻ 50k: TIENTHANH93; EmLamGiToiNay
+ Thẻ 10k: nhokkuju; LeHaMy
+ Giải “5 triệu gold”: có 59 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thanhbai10033; 0946559066…
+ Giải “2 triệu gold”: có 98 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Asdraesc; quyettran87…
+ Giải “1 triệu gold”: có 155 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: dgcgtj; gaixinhhuhong…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 5.308 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

01/12/2014

+ Thẻ 100k: nguoiradividau; CuopBienSoZou; TramNamKhongQuen
+ Thẻ 50k: hongnhung0591
+ Thẻ 20k: nangsaigon222
+ Thẻ 10k: ThanBaiCaoThu; Zzzdongfefa77; k.long
+ Giải “5 triệu gold”: có 58 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: DienNguyen; noems…
+ Giải “2 triệu gold”: có 83 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tuyenyb; hotboyngo92…
+ Giải “1 triệu gold”: có 141 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vonguyen; luonghao1989…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 4.961 nickname đã trúng thưởng.