Trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN” 11/2014

Danh sách trúng thưởng “LÁ BÀI MAY MẮN”

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

30/11/2014

+ Thẻ 100k: hongngoc92; VuaBipCasino; 1thoiaotrang; FcPhonui
+ Thẻ 50k: ZzzTDzzz; ThanBaiCaoThu; thiklanhik
+ Thẻ 20k: nuhoangdoden2201
+ Thẻ 10k: khongbiet01788
+ Giải “5 triệu gold”: có 56 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: 0985565346; dathienhuong
+ Giải “2 triệu gold”: có 89 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thunder; alexmax…
+ Giải  “1 triệu gold”: có 141 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tinh10883; boy20…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 4.533 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

29/11/2014

+ Thẻ 100k: kiepngheo66; SUZUKINo1; bansacanhhung
+ Thẻ 50k: Dragon5611; kungfuho
+ Thẻ 20k: khongbiet01788
+ Thẻ 10k: thol999; nguyenhoang050111
+ Giải “5 triệu gold”: có 58 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: khongbiet01788; MrBon…
+ Giải “2 triệu gold”: có 96 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: RickTran; thantaibanme…
+ Giải “1 triệu gold”: có 156 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lunandbeo; quocai…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 4.933 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

28/11/2014

+ Thẻ 100k: GiaBao823; cogaixuban
+ Thẻ 50k: KingKongohio; ngoisaobidiengiat; sorianopvv
+ Thẻ 10k: Zzzdongfefa77
+ Giải “5 triệu gold”: có 63 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vivii; anhbeo…
+ Giải “2 triệu gold”: có 103 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tienhoa1994; boopink…
+ Giải “1 triệu gold”: có 167 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: kunngoc16; dhung…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 5.159 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

27/11/2014

+ Thẻ 100k: Boynhangheo9x
+ Thẻ 50k: lasvegas127
+ Thẻ 20k: thol999
+ Thẻ 10k: 6546541111; thol999; lemondrop
+ Giải “5 triệu gold”: có 68 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: langtubuoigiun12; kxkx…
+ Giải “2 triệu gold”: có 115 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: wzxw; phong1…
+ Giải “1 triệu gold”: có 176 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: buongtay030995; MoiMap1203…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 5.501 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

26/11/2014

+ Thẻ 100k: dovizoso181
+ Thẻ 20k: boganicls; TrungNguyenVoDoi
+ Giải “5 triệu gold”: có 61 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hkvhkchkf; philo…
+ Giải “2 triệu gold”: có 98 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: sansangchien; tungle…
+ Giải “1 triệu gold”: có 158 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phuckakaw12; xuanthanhyg…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 4.958 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

25/11/2014

+ Thẻ 100k: ChacAiDoKhongVe
+ Thẻ 50k: rooney1985
+ Thẻ 20k: lemondrop
+ Thẻ 10K: lemondrop
+ Giải “5 triệu gold”: có 56 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mhcukfh; ulgulguo …
+ Giải “2 triệu gold”: có 83 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phuquy123; kakadaica…
+ Giải “1 triệu gold”: có 127 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: ikaka; sokdoek123…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 4.673 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

24/11/2014

+ Thẻ 50k: apple711
+ Thẻ 20k: ZzzTDzzz
+ Giải “5 triệu gold”: có 38 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mien; thang5…
+ Giải “2 triệu gold”: có 60 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: PMV; tiff…
+ Giải “1 triệu gold”: có 95 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: toanaeh; lulumama…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 3.033 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

23/11/2014

+ Thẻ 10k: nguyenhoang050111 + Giải “5 triệu gold”: có 91 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: naroz; nhokxjnh…
+ Giải “2 triệu gold”: có 147 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hamani; haphu187 …
+ Giải “1 triệu gold”: có 247 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: p.nth; LopLop1102…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.143 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

22/11/2014

+ Thẻ 10k: HuuAnhnguyen + Giải “5 triệu gold”: có 105 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phongvandat1990; sinichi…
+ Giải “2 triệu gold”: có 188 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: taikhongyeuai8888; SonyN97…
+ Giải “1 triệu gold”: có 307 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: pham91; 0935532681…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.933 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

21/11/2014

+ Thẻ 100k: NhuQuynh
+ Thẻ 50k: miendathua01
+ Thẻ 10k: sirtran; phong90
+ Giải “5 triệu gold”: có 116 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cuccucchiengion; vuabacbip…
+ Giải “2 triệu gold”: có 205 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tungpin; SANBANGTC…
+ Giải “1 triệu gold”: có 331 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: ikaka; nguoidepkhicon…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.233 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

20/11/2014

+ Thẻ 100k: sirtran
+ Thẻ 10k: thol999; 0918305229
+ Giải “5 triệu gold”: có 104 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: roseblak; testashe9…
+ Giải “2 triệu gold”: có 163 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: linhgk89; dathoa78…
+ Giải “1 triệu gold”: có 265 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vinh1412; taipro…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.531 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

19/11/2014

+ Thẻ 20k: nguyenhoang050111
+ Thẻ 10k: ken1590; DongTienChuaCay
+ Giải “5 triệu gold”: có 102 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: 0979706900; kiss.null…
+ Giải “2 triệu gold”: có 185 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: zzgirltizz; kimdien456…
+ Giải “1 triệu gold”: có 287 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: skyandroid; CoNangDaTai …
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.848 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

18/11/2014

+ Thẻ 10k: ThaNbAiQ12; KhaVuLam + Giải “5 triệu gold”: có 93 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: FK.Soul; daudo…
+ Giải “2 triệu gold”: có 147 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: spydeptrai; ruaconlilac…
+ Giải “1 triệu gold”: có 236 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: quanhthuong; ZzzTDzzz…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.861 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

17/11/2014

+ Thẻ 20k: huynh222222; trukkym
+ Thẻ 10k: ZzzTDzzz; huynh222222
+ Giải “5 triệu gold”: có 93 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: ckham; buon1017…
+ Giải “2 triệu gold”: có 173 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Trang1989; totnhatdunghoi…
+ Giải “1 triệu gold”: có 258 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: DongTienChuaCay; lamhanoi…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.913 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

16/11/2014

+ Thẻ 50k: thol999
+ Thẻ 10k: tpasa
+ Giải “5 triệu gold”: có 97 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tutrinh ; ken060612…
+ Giải “2 triệu gold”: có 162 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: EmNhoAnh ; thuys2hue…
+ Giải “1 triệu gold”: có 243 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nienie ; ngoctuan123…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.891 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

15/11/2014

+ Thẻ 10k: khangcoca; KhaVuLam; huyhoang191990 + Giải “5 triệu gold”: có 84 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: trang1992; 0988002709…
+ Giải “2 triệu gold”: có 133 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: traisaulam; cuongyen…
+ Giải “1 triệu gold”: có 217 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cau111; khuongdinhthao…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.698 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

14/11/2014

+ Thẻ 20k: 0963871672
+ Thẻ 10k: Liconai ; KhaVuLam; Yamakieu; khangcoca
+ Giải “5 triệu gold”: có 108 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hattori89; TuanJery…
+ Giải “2 triệu gold”: có 167 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nienie; Emga131…
+ Giải “1 triệu gold”: có 295 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lamnhatthuan123; hugo7982…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.310 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

13/11/2014

+ Thẻ 10k: phong90 + Giải “5 triệu gold”: có 102 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: onpin; trunghip…
+ Giải “2 triệu gold”: có 162 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phuongdien; Tungd2t…
+ Giải “1 triệu gold”: có 249 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anhtuongooo; thanhdeejay …
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.201 nickname đã trúng thưởng.

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

12/11/2014

+ Thẻ 20k: huyhoang191990; thuhienpt
+ Thẻ 10k: nhaibuon; 6546541111; huyhoang191990; Yamakieu
+ Giải “5 triệu gold”: có 94 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hithit; vuhuutu…
+ Giải “2 triệu gold”: có 170 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Thutranthao; nhaibuon…
+ Giải “1 triệu gold”: có 284 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: jemniferphan; nhaibuon…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.201 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

11/11/2014

+ Thẻ 10k: lemondrop; 6546541111; KhaVuLam + Giải “5 triệu gold”: có 96 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mrrua92; sakurakute…
+ Giải “2 triệu gold”: có 159 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anduocem; mymy95…
+ Giải “1 triệu gold”: có 269 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anhquyet85; NgonPhy…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.434 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

10/11/2014

+ Thẻ 50k: emvatoi9999; Yamakieu; phong90
+ Thẻ 20k: tpasa
+ Thẻ 10k: phong90; tpasa
+ Giải “5 triệu gold”: có 103 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: HungBonBon; thangmai2602…
+ Giải “2 triệu gold”: có 175 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cupid.8x; huuquan…
+ Giải “1 triệu gold”: có 283 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: huyhoang191990; jhjnkm …
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 9.448 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

09/11/2014

  + Giải “5 triệu gold”: có 77 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: nhox.xipo; haha123456…
+ Giải “2 triệu gold”: có 120 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: henthithang; lamhanoi…
+ Giải “1 triệu gold”: có 192 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hongphong; tientrinh…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 6.817 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

08/11/2014

+ Thẻ 20k: sirtran; lemondrop
+ Thẻ 10k: miungoan; Yamakieu; DoiBuon
+ Giải “5 triệu gold”: có 69 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cool; kentop…
+ Giải “2 triệu gold”: có 129 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: vuamoiratusl; OMGGGGGGG…
+ Giải “1 triệu gold”: có 185 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Gaubu87; Ngaxjnh…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 5.168 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

07/11/2014

+ Thẻ 20k: trinhbaotuan13; anhtruong12345; coixay
+ Thẻ 10k: Tungd2t
+ Giải “5 triệu gold”: có 114 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: mitoom00; nethoangtrang…
+ Giải “2 triệu gold”: có 175 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: uctieu; ngochung95…
+ Giải “1 triệu gold”: có 309 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: toanchien; nguyenphondat…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.294 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

06/11/2014

+ Thẻ 50k: trinhbaotuan13
+ Thẻ 10k: trinhbaotuan13
+ Giải “5 triệu gold”: có 93 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: anhday; DZA…
+ Giải “2 triệu gold”: có 143 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: roianhvanseyeuem; peli123…
+ Giải “1 triệu gold”: có 242 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: haus2vy; tomcang…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.134 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

05/11/2014

+ Thẻ 20k: giaothicau; fcvantien2010 + Giải “5 triệu gold”: có 98 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: thuanhobao; tiennumberne01…
+ Giải “2 triệu gold”: có 173 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: khvhkv; kucoufouf…
+ Giải “1 triệu gold”: có 273 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: hoalong199; mrlee2103…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.032 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

04/11/2014

+ Thẻ 10k: Ngox + Giải “5 triệu gold”: có 80 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Duybuj; hungbathienha…
+ Giải “2 triệu gold”: có 122 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: LinhS2Thang; senle…
+ Giải “1 triệu gold”: có 210 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Phuongthanhha; congdongnguyen…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 6.689 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

03/11/2014

+ Thẻ 10k: tuananh1995
+ Thẻ 20k: tuananh1995
+ Giải “5 triệu gold”: có 84 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: phuc123456; DuDu05…
+ Giải “2 triệu gold”: có 144 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: tuquy117; LanChipu…
+ Giải “1 triệu gold”: có 234 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: GachHP; ankhen…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.541 nickname đã trúng thưởng.
Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

02/11/2014

+ Thẻ 10k: anhtruong12345 + Giải “5 triệu gold”: có 94 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: Lufy.Naruto; nhatlongphuc…
+ Giải “2 triệu gold”: có 154 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: lumich; TonyThanh…
+ Giải “1 triệu gold”: có 247 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: duudu; Crazy.DZ…
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 8.024 nickname đã trúng thưởng.

Thời gian Trúng thưởng Thẻ cào Trúng thưởng Gold

01/11/2014

+ Thẻ 50k: vuacobac
+ Thẻ 20k: VanNgoc
+ Thẻ 10k: Lastautumn88
+ Giải “5 triệu gold”: có 96 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: choichobiet; duong1555…
+ Giải “2 triệu gold”: có 162 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: sivale; chenvao…
+ Giải “1 triệu gold”: có 257 nickname đã trúng thưởng, tiêu biểu là các nickname: cherynguyen0409; phamthanhthuy …
+ Các giải thưởng gold còn lại (100.000 gold; 200.000 gold500.000 gold): có 7.931 nickname đã trúng thưởng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *